Tiyatro Gazetesi

FESTİVALLER

Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali

Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali

Mardin Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali

Çocuk ve Gençler için Neden Tiyatro?
Mardin; Tarihi, kültürel ve mimari yapısıyla büyük potansiyele sahip bir kenttir. Böylesi büyük sanatsal ve kültürel dokuyu teneffüs eden insanların, çocuk ve gençlerin sanattan ve kültürden kopuk yaşaması düşünülemez diyerek yola çıkıldı ilk festivalde.
 
Sosyal bir varlık olan biz insanlar için yerleşik kültürlerin yoğun ve örnek bir şekilde etkileşim içinde yaşadığı bu topraklarda; sağlıklı iletişim kurabilme, anlayabilme, anlatabilme ve anlaşılabilme süreci içinde tiyatronun yaşamsal önemi vurgulanarak seyircilerimize ”merhaba” denildi ve yoğun ilgi görerek 11.700 çocuk ve gence ulaşıldı.
 
Festivalimizde özellikle; Tiyatronun önemli bir iletişim aracı olduğunu, anlama, anlatma, anlaşılabilme süreci içinde,”empatik” iletişim yaratacak bir disiplin olarak gördüğümüzün altı çizilerek yola devam edildi. Tiyatronun; soyut, anlaşılmaz, eğlencelik bir şey değil, aksine bireyin kimlik gelişimine ”Empati kurabilme” becerisine,kendini doğru ifade edebilme becerisine katkıda bulunan, yaşadığımız olay ve durumlarla ilgili sebep sonuç ilişkisi kurabilmeye, çözümleme yapabilmeye olanak tanıyan somut bir şey olduğunu; Tiyatronun, anlatmak istediğini didaktik olmayan bir yolla, eğlenceli bir metodla anlattığı ve benimsettiği vurgulanmak istendi. Uygarlıkların buluştuğu bu güzide şehirde profesyonel tiyatro grupları, nitelikli tiyatro oyunları ve yaşamın iyi, güzel ve doğrusuyla Mardin’in ilçe ve köylerinde yaşamakta olan 20.000 çocuk ve gencimizle buluşma başarıldı. Fakat 2011 yılında Uluslararası kimlik kazanarak gerçekleşmesi planlanan Festival, maalesef ekonomik nedenlerle ertelendi. Bu ara süreçte; boş durulmayarak mümkün olduğunca atölye çalışmaları ve diğer etkinlik çalışmalarının devamı sağlanmaya çalışıldı. Erteleme sonucu oluşan boşluğu bir nebzede olsa giderme ve Tiyatro Sanatıyla ilgili zemini güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Hepimiz biliyoruz ki; güzel ve doğru bir dünya ancak korkusuz, açık sözlü ve kendisi ile birlikte başkalarını da düşünebilen,”Anlama Anlatma ve Anlaşılma ”süreci içinde “üretebilen” ve “ürettiğini paylaşabilen” insanlarla yaratılabilir.
 
58 etkinlik gerçekleştirilerek 25.000 çocuk ve gence ulaşmak hedeflenmektedir (Atölye çalışmaları festival tarihinden 15 gün öncesinden başlayacaktır).
 
Zor koşullara, imkansızlıklara rağmen kimliğini ispatlamış ve halkın yoğun ilgisini hak etmiş bir festival için, çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği, kimlik gelişimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ilk çocuk ve gençlik tiyatroları festivali olması nedeniyle, duyarlı yaklaşımın önemli olduğunu düşünmekteyiz. Katkılarınız festivalin sürekliliğini sağlamak için önem taşımaktadır.
 
Anlama, anlatma ve anlaşılabilme süreci içinde ki yolculuğumuzda bize katkıda bulunan tüm, kurum kişi ve sanatseverlere teşekkür ederiz.