Tiyatro Gazetesi

SAHNELER

Seyr-î Mesel Tiyatro

Seyr-î Mesel Tiyatro

Seyr-î Mesel Tiyatro

 Yaklaşık dört yıldır hemen hemen her hafta sonu oyunlar gösterildi, akustik dinletiler yapıldı, belgesel ve kısa filmler gösterildi, paneller ve toplantılar yapıldı. Ayrıca bizimde gerçekleştirilmesine ortak olduğumuz "8 Dilden Masal Akşamları" adlı projede bu salonda geröeleştirildi.

 
Salonumuz 80-100 arası kaapasiteye sahiptir 
 
 
Seyr-î mesel Sanat Atölyesi’nin Kuruluş Aşaması
 
15 yıllık teatral bir geçmişe sahip olan ve 24 kişiden oluşan tiyatro grubumuz, 2002 yılının Kasım ayında bir araya gelerek, sanatın önünde engel teşkil edebilecek tüm kalıplardan ve bağlardan uzak kendi sanatını üretebilmek için bir mekan oluşturma girişimine başladı. 
 
Şu an çalışmalarımızı sürdürdüğümüz ve daha öncesinde harabe bir halde olan bu mekanı kiraladık ve burayı bir tiyatro atölyesine dönüştürebilmek için aylarca çalıştık. Her şeyi kendi çabamızla yaptık, atölyenin boyacısı, sıvacısı, ustası olduk. Bir taraftan inşaat çalışmaları sürerken, diğer taraftanda sanatsal faaliyetlerimize de yavaş yavaş başlamıştık. İlk etapda tiyatro ve edebiyat üzerine seminerler vererek başlamıştık çalışmalarımıza, bu arada bizi en iyi şekilde temsil edecek isim arayışları da sürüyordu. Seyr-î Mesel isminde karar kılmıştık. Seyr-î Mesel’in anlamı; Bir çok dilde (Farsça, Kürtçe, Türkçe, Arapça) de ortak anlama sahiptir, “Seyr-î” seyretmekten gelir, “Mesel” ise mesele, söylence, hikaye anlamında kullanılır. Bir meselenin, masalın yada hikayenin izlencesi de denilebilir buna.. Mesel aynı zamanda Brecht’in tiyatro anlayışında kullanılan ön çalışma yöntemidir de. Böylelikle kendimizi ve sanatımızı özgürce ifade edebileceğimiz bir mekana ve isme sahip olmuştuk. Herşeyden önce hayatlarımızı bu tiyatroya sığdırmaya çalışıyorduk. Amacımız bir oyunun sadece çıkma aşamasında bir araya gelmek değil, bununla birlikte bu yapının kendini idame ettirebilmesi için gerekli olan finans, organize, kurumsal ilişkiler vs. gibi ihtiyaçlara da cevap olabilmekti. 
 
Böylelikle çalışmalarına fiilen 18.11.2002 tarihinde başlayan Seyr-î Mesel Sanat Atölyesi resmi olarak 01.03.2003 yılında İstanbul’da kuruldu. 
 
 
Kürt Tiyatrosunun kurumlaşması ve ayakta kalabilmesi için her türlü çabanın sarfedilmesi gerektiğine inanan bir ekibiz.
 
Tiyatromuz kültürel değerleri; öncelikle sözlü kültür olmak üzere (Masallar, efsaneler, seyirlik oyunlar, mitolojiler, söylenceler ve bunların taşıdığı tarihsel dayanaklar, davranış biçimleri, geleneksel efsaneler ve kahramanlar, folklorik motifler, gelenek ve görenekler vs.) alan araştırması yaparak ve belirlenen bölgelerde görsel iletişim hassasiyetlerini ön planda tuturak teatral değerler, oynama biçimleri, jestler, kurgu biçimleri, masklar, aksesuarlar, mimik, kostüm, dekor vs. derleyip toparlayarak ve derlenen metaryallerin kendi doğal ortamında canlandırılmasını ve kayıtlara geçirilmesini sağlar. 
 
Masallar, seyirlik oyunlar, sözlü edebiyatın her türlüsü bizim için birer kaynak, malzemedir. Böylesi bir çaba sonucunda masallardan ortaya çıkarılan 
“Sayê Moru (Şahmaran)”, 
“Sêva Perîyan” (Perilerin Elması), 
seyirlik oyunlardan oluşturulan 
“Qal û Qir” (Şamata), 
mitolojik söylencelerden ortaya çıkarılan “Kemero Bask” (Geyiklerin Ahı) oyunlarını örnek verebiliriz. 
 
Seyr-î Mesel Tiyatrosu bu kaynaklardan beslenen, bu teatral değerleri ele alan, oyunculuk ve sahneleme tekniği açısından yorumlayan ve günümüz tiyatrosu ile buluşturan bir tiyatro topluluğudur. Keza bugüne kadar sahnelen oyunlarımızdaki teatral yaklaşımlarımız buna örnek teşkil etmektedir.
 
Şehit Muhtar Mah. İmam Adnan-Nane Sok. No:5 Kat:4 Beyoğlu 
Web: www.seyrimesel.org 
E-mail: info@seyrimesel.org 
Tlf: (0212) 244 80 46 / 244 97 89